Z okazji Dnia Księgowego 2022, wszystkim Państwu – Księgowym oraz Osobom związanym zawodowo z rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi, życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, uznania społecznego, przyjaznego otoczenia, stabilności i wytrwałości, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Zarząd i Pracownicy Biura Zarządu
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dzień Księgowego został ogłoszony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w 2007 roku, a więc dokładnie w setną rocznicę powołania Związku Buchalterów w Warszawie – pierwszej organizacji osób zajmujących się zawodowo księgowością.
W tym roku obchody Dnia Księgowego mają szczególny charakter bowiem na rok 2022 przypadają 2 ważne jubileusze: 115-lecia działalności ruchu księgowych na ziemiach polskich oraz 65-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Katowicach.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123