Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zaprasza do kontaktu pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy, wśród których przeważają kobiety.

Jeśli jesteście Państwo gotowi pomóc i zatrudnić cudzoziemców szukających schronienia w Polsce, zapraszamy do zgłaszania wolnych miejsc pracy na adres: ofertypracyukraina@katowice.praca.gov.pl wraz z podaniem:

  • nazwy i adresu firmy
  • stanowiska pracy
  • liczby osób
  • warunków pracy
  • danych kontaktowych
  • ewentualnie: możliwości zakwaterowania

Zatrudnienie obywateli Ukrainy obecnie nie wymaga zezwolenia na pracę!

Wystarczy powiadomić przez portal praca.gov.pl, w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o powierzeniu wykonywania pracy

Uwaga: uchodźcy mogą nie posiadać dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Dane kontaktowe: e-mail: ofertypracyukraina@katowice.praca.gov.pl tel.: 324798554, 324798555, 324798556

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu dla którego zostały udostępnione. Informuje się, iż administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, ul. Pośpiecha 14, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach - https://katowice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123