Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217)

Data ogłoszenia: 01.02.2021 roku

fot. Pixabay

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123