search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

W dniu 1 marca 2024 roku zakończył się cykl konsultacji na temat KSeF. Eksperci SKwP wzięli w nich aktywny udział, zgłaszając szereg wniosków i uwag. Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że w II połowie marca, z uwzględnieniem wniosków płynących z konsultacji, zostaną zaprezentowane założenia zmian w KSeF. Stanowiska zajmowane przez różne branże, organizacje lub inne podmioty są w niektórych obszarach bardzo rozbieżne, a niekiedy sprzeczne. Po przedstawieniu propozycji zmian dokonamy analizy zawartych w nich rozwiązań i wyrazimy swoje stanowisko.

Zgodnie z zapowiedziami, na przełomie kwietnia i maja ma zostać podany termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF. Proces legislacyjny powinien zakończyć się przed wakacjami.

SKwP zadeklarowało ponadto włączenie się w kampanię informacyjno-instruktażową, której rozpoczęcie zaplanowane jest po uchwaleniu zmian w przepisach.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123