Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym
to książka Katarzyny Ciupy, adresowana do biegłych rewidentów, księgowych, jak również wszystkich osób zainteresowanych zgłębieniem zagadnień dotyczących kryptowalut, istotnych z perspektywy rachunkowości. Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące kryptowalut, ukazujące się na rynku wydawniczym, które zawiera materiał wymagany w ramach obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów. Zawarte w nim informacje zostały przedstawione w przejrzystej formie, ułatwiającej Czytelnikowi zrozumienie złożonych i podlegających ciągłym zmianom zagadnień.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123