Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce.

Objaśnienia podatkowe odpowiedzą na wiele pytań:

  • na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?
  • co to jest rezydencja podatkowa?
  • jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one polegają?
  • czy można być rezydentem podatkowym w dwóch państwach?
  • jaki wpływ na ustalenie rezydencji podatkowej mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123