• Zapraszamy do korzystania z naszych kolejnych przewodników.
  • Skierowane są one do podatników i pracodawców i dotyczą preferencji podatkowej dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Więcej informacji oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi:

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/preferencje-dla-klasy-sredniej-polski-lad/

Nasze Przewodniki:

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123