Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 871, z późn. zm.), Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża czasowe zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych prowadzone przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego do dnia 28 czerwca 2020 roku. W zależności od rozwoju sytuacji okres zawieszenia zajęć może ulec kolejnemu wydłużeniu.

Obecnie realizujemy szkolenia i kursy w formie ONLINE. Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową: https://katowice.skwp.pl/oferta-szkoleniowa/

Zaktualizowane harmonogramy kursów, które nie będą mogły zostać zrealizowane w formie online, zostaną Państwu przesłane – drogą mailową – w późniejszym terminie.

Informujemy jednocześnie, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało do Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo z prośbą o podjęcie działań i wprowadzenie stosownych zmian prawnych umożliwiających prowadzenie zajęć przez placówki kształcenia ustawicznego w formie tradycyjnej (stacjonarnej) z uwzględnieniem niezbędnych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Aktualnościach (więcej>>).

Przedłuża się również zawieszenie działalności odczytowej oraz organizację przez jednostki organizacyjne Oddziału (kluby) wszelkich spotkań stacjonarnych.

Pozostajemy z Państwem w kontakcie telefonicznym i mailowym. Jesteśmy do Państwa stałej i pełnej dyspozycji!
Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 32 2538914, 32 2538736 i/lub e-mail: biuro@katowice.skwp.pl
Informujemy równocześnie, że w okresie do dnia 28 czerwca 2020 roku (z opcją przedłużenia) stacjonarne Biuro Zarządu Oddziału będzie nieczynne – pracujemy zdalnie.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrowia i siły na ten trudny dla nas wszystkich czas!

Podstawa prawna decyzji:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz. 410, z późn. zm.)

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123