search Działamy dla księgowych od 1907

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego musisz złożyć do ZUS wniosek:

  • RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
  • RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

 

Wniosek o RKO i załączniki do niego do ZUS możesz złożyć tylko elektronicznie przez:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal Emp@tia,
  • przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość.

 

Więcej informacji na stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/rodzinny kapitał opiekuńczy

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123