search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W NAJBLIŻSZYCH KURSACH ONLINE – 23.03.-13.04.2021:

 1.  data rozpoczęcia: 23.03.2021
  I stopień certyfikacji – Kurs podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301) – 82 godz. – ONLINE

  Popołudniowy (2 dni w tyg.)
 2.  data rozpoczęcia: 29.03.2021
  Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń – II stopień – Dla zaawansowanych (kody według klasyfikacji zawodów: 242307 i 242310) – 82 godz. – ONLINE

  Popołudniowy (2 dni w tyg.)
 3.  data rozpoczęcia: 10.04.2021
  III stopień certyfikacji – Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 121101) – 204 godz. – ONLINE

  Weekendowy (S i N co dwa tyg.)
 4.  data rozpoczęcia: 10.04.2021
  Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń – II stopień – Dla zaawansowanych (kody według klasyfikacji zawodów: 242307 i 242310) – 82 godz. – ONLINE

  Weekendowy (S i N co dwa tyg.)
 5.  data rozpoczęcia: 10.04.2021
  IV stopień certyfikacji – Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego (176 godz.) – ONLINE

  Sobota (co tydzień)
 6.  data rozpoczęcia: 13.04., 29.04., 06.05., 13.05., 20.05.2021
  Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych – pięciodniowy, kompleksowy kurs online (30 godz., 5 dni)

  Dzienny (1 dzień w tyg.)

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123