search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W NAJBLIŻSZYCH ODCZYTACH MERYTORYCZNYCH ONLINE REALIZOWANYCH W RAMACH OBCHODÓW DNIA KSIĘGOWEGO SKWP W 2021 ROKU W KATOWICKIM ODDZIALE – 31.05.-11.06.2021:

  1. 31.05.2021, godz. 10.00 (1,5-2 godz. dydaktyczne)
   „PRZEDSIĘBIORCO MASZ WYBÓR – ULGA NA START, PREFERENCYJNE SKŁADKI, MAŁY ZUS PLUS, DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA – WARUNKI – UPRAWNIENIA – SKUTKI”
   Prowadzący:
   Maria Palacz-Szymczyk – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie
   Szczegóły odczytu
  2.  09.06.2021, godz. 17.00 (2 godz. dydaktyczne)
   „PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI PODATKOWEJ I CELNO-SKARBOWEJ”
   Prowadzący:Marcin Otręba – prawnik, ekspert w zakresie podatków, w tym szczególnie podatku VAT.
   Szczegóły odczytu
  3. 11.06.2021, godz. 10.00 (1,5-2 godz. dydaktyczne)
   „ZASADY KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OBOWIĄZUJĄCE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”
   Prowadzący:
   Barbara Golec i Małgorzata Kubica – doświadczone ekspertki z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wykładowczynie/trenerki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie.
   Szczegóły odczytu

Odczyty merytoryczne online są adresowane do członków Oddziału, członków klubów działających w strukturze Oddziału, jednostek współpracujących oraz sympatyków Oddziału.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123