search Działamy dla księgowych od 1907
  • Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Finansów wydłuży czas na rozliczenie rocznego CIT za 2021 rok;
  • 11 lutego 2022 roku do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów.

Przedłużenie to realizuje postulaty środowiska księgowych i przedsiębiorców zgłaszane w związku z Polskim Ładem. Zapewni podatnikom większy komfort i bezpieczeństwo w realizacji zadań.

Zgodnie z projektem rozporządzenia nie 31 marca 2022 r., a 30 czerwca 2022 r. będzie ostateczną datą na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2021 a 28 lutego 2022 r. (CIT-8, CIT-8AB);
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Projekt rozporządzenia dostępny tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 rok.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Projekt rozporządzenia dostępny tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl

Konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych zakończyły się 9 lutego 2022 roku.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123