search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Szanowni Państwo,

w celu dochowania należytej staranności, w związku ze stanem epidemii wywołanej nowym koronawirusem oraz w trosce o zdrowie uczestników kursów i szkoleń prowadzonych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego, członków, interesantów oraz pracowników, Oddział Okręgowy w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża czasowe zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych (w tym egzaminów stacjonarnych oraz wydawania zaświadczeń/certyfikatów) prowadzone przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego do dnia 26 kwietnia 2020 roku.
W zależności od rozwoju sytuacji okres zawieszenia zajęć może ulec kolejnemu wydłużeniu.

Zaktualizowane harmonogramy kursów zostaną Państwu przesłane – drogą mailową – w późniejszym terminie.

Przedłuża się również zawieszenie działalności odczytowej oraz organizację przez jednostki organizacyjne Oddziału (kluby) wszelkich spotkań.

Pozostajemy z Państwem w kontakcie telefonicznym i mailowym!
Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w Dziale Szkolenia Biura Zarządu Oddziału – tel. 32 253 89 14, 32 253 87 36, e-mail:

biuro@katowice.skwp.pl
W okresie od 14 do 26 kwietnia 2020 roku Biuro Zarządu Oddziału będzie nieczynne.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrowia i siły na ten trudny dla nas wszystkich czas!

Podstawa prawna decyzji:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz. 410, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123