Uwaga! W związku z pandemią COVID-19 przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na sporządzenie, podpisanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, a następnie jego złożenie do KRS.  Dla większości spółek (z wyjątkiem tych podlegających ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym) terminy zostały przedłużone o 3 miesiące. W związku z tym, sprawozdanie finansowe za 2020 rok, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, należy:

  • sporządzić i podpisać do 30 czerwca 2021 roku (termin przedłużony o 3 miesiące)
  • zatwierdzić do 30 września 2021 roku (termin przedłużony o 3 miesiące)
  • złożyć do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, czyli nie później niż do 15 października 2021 roku.

Przedłużenie terminów sporządzenia i podpisania oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego dotyczy również pozostałych jednostek sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego i organizacji non-profit za rok obrotowy 2020.

To odpowiedź na postulaty przedsiębiorców i księgowych.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123