search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Wypalenie zawodowe biegłych rewidentek i rewidentów w Polsceskala, przyczyny, skutki

Aleksandra Baszczyńska, Przemysław Kabalski,

Marta Nowak, Marzena Syper-Jędrzejak,

Joanna Szwajcar

(…)
Biegnij biegnij coraz prędzej
Niech z wysiłku pęknie serce
(…)
Biegnij biegnij coraz prędzej
Zaciśnięte z bólu pięści
(…)
Biegnij biegnij coraz prędzej
Życie mknie w szalonym tempie
Nadszedł czas wybierzmy sami
Co stracimy co zyskamy
(…)

Blade Loki, fragmenty piosenki Biegnij, biegnij z płyty Torpedo los!!! (2009)

Głównym celem monografii jest przedstawienie przebiegu i wyników własnego badania wypalenia zawodowego, przeprowadzonego wśród polskich biegłych rewidentek i rewidentów. Badanie przeprowadzono nie tylko po to, aby określić skalę wypalenia w tej grupie zawodowej, ale również wskazać jego przyczyny i następstwa.

Zapraszamy do lektury!

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123