Szanowni Państwo Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce!
Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski zwrócił się do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z prośbą o pomoc w identyfikacji obszarów rozwiązań prawnych, których realizacja obecnie jest możliwa wyłącznie metodą tradycyjną czyli papierową, a które mogłyby być realizowane przy zastosowaniu procedury cyfrowej (w załączeniu przekazujemy treść pisma DP-I.004.1.2019 z dnia 14 stycznia 2020 roku).
Aktywny udział SKwP we wskazaniu tych obszarów prawa, które powinny być zmienione na elektroniczne formy realizacji procedur, jest jak najbardziej zasadny i zgodny ze zmianami jakie dokonywane są w Europie i na świecie.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w nadsyłaniu uwag w tym zakresie drogą elektroniczną na adres biuro@katowice.skwp.pl w terminie do 30 stycznia 2020 roku.
Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas i przekazane uwagi!

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123