Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. dra Mariana Wcisło – ekonomisty, biegłego rewidenta, biegłego sądowego, dyplomowanego księgowego, nauczyciela, absolwenta Głównej Szkoły Zarządzania i Statystyki w Warszawie oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wieloletniego (1959-1991) Dyrektora Naczelnego, Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego kilku dużych zakładów, w tym przemysłowych o profilu górniczym, właściciela i wieloletniego (od 1991) Prezesa MW RAFIN Sp. z o. o., Sp. k., wieloletniego członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (od 1960), w tym Prezesa Oddziału Terenowego w Sosnowcu, Członka zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach oraz Członka Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odznaczonego złotą i srebrną odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Jesteśmy mu wdzięczni za ogromne, różnorodne zaangażowanie i trud włożony w rozwój szeroko rozumianej rachunkowości i audytu na terenie regionu, za umacnianie rangi i prestiżu zawodowego księgowych i biegłych rewidentów, a także za prowadzoną przez niego działalność edukacyjną, które to aktywności realizował zawsze z niezwykłą sumiennością i traktował je jako realizację swojego zawodowego powołania.
W naszej pamięci zachowamy Jego przyjaźń, życzliwość i oddanie.

Rodzinie i Bliskim Śp. Pana Doktora składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Zarząd i Pracownicy Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 04.03.2022 roku (piątek), o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym (Kaplica Cmentarna) w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 124.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123