Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Prof. dra hab. Krzysztofa Zadory – nauczyciela akademickiego, ekonomisty, badacza-naukowca, autora ważnych dla rozwoju nauki publikacji z zakresu ekonometrii, finansów i rachunkowości, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w tym m. in. Rektora  (1990-1993) i Kierownika Zakładu Rachunkowości Zarządczej Katedry Rachunkowości (1990-2016), oraz członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W naszej pamięci zachowamy Jego przyjaźń, życzliwość i oddanie.

 

 

Rodzinie i Bliskim Śp. Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Zarząd i Pracownicy Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Więcej informacji.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123