Zakładka „Pytania i odpowiedzi” w zakresie „JPK_VAT z deklaracją:

Można się z nią zapoznać na stronie Portalu Podatkowego pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 roku dla wszystkich przedsiębiorców:

  • Obowiązek składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty na 1 października 2020 roku.
  • Dotyczy to wszystkich podatników VAT.
  • Przesunięcie terminu to odpowiedź na wnioski przedsiębiorców, związane z trudnościami w raportowaniu w związku z COVID-19.

Przesunięcie wejścia w życie raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT z 1 lipca na 1 października 2020 roku dla wszystkich przedsiębiorców to efekt ich licznych wniosków. Zwracali w nich uwagę na trudności we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19.
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania, została opublikowana 24 czerwca 2020 roku w Dzienniku Ustaw. Nowy termin określa art. 72 pkt 2 ustawy.
Link do Dziennika Ustaw:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123