Rekompensatą za likwidację w ramach Polskiego Ładu możliwości odliczania od PIT składek na ubezpieczenie zdrowotne ma być dla części podatników tzw. ulga dla klasy średniej. Przepisy ją regulujące są dość skomplikowane i budzą liczne wątpliwości.

Nowa ulga została określona w art. 26 ust. 1 pkt 2aa i ust. 4a–4c, art. 32 ust. 2a i 2b oraz art. 44 ust. 3aa i 3ab updof, dodanych ustawą z 29.11.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2105).

Uprawnieni do korzystania z ulgi

Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom fizycznym uzyskującym przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (dalej pracownicy) i/lub
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach ogólnych – według skali podatkowej (dalej przedsiębiorcy).

(...)

Więcej na stronie Rachunkowości 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Tomasz Krywan

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123