search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) jest organizacją zrzeszającą polskich księgowych. Jednym z celów SKwP jest zdefiniowanie zawodu księgowego. Księgowi, w tym biura rachunkowe, na co dzień współpracują z biznesem. Definiując zawód księgowego należy kierować się potrzebami i opinią przedsiębiorców. Dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Będziemy również wdzięczni za jej rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców.

 

 

Do kogo jest adresowana ankieta?
Do biznesu, właścicieli i kadry zarządzającej podmiotów gospodarczych, a także do wszystkich innych osób współpracujących z księgowymi i z biurami rachunkowymi. Prosimy o to, aby ankiety nie wypełniali księgowi ani właściciele czy pracownicy biur rachunkowych.

W jaki sposób zostaną wykorzystanie wyniki ankiet?
Wyniki, po ich opracowaniu, zostaną przekazane do Ministerstwa Finansów, prowadzącego obecnie prace nad zawodem księgowego. Raport z ankiet zostanie również udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (www.skwp.pl)

Jak jest zbudowana ankieta?
W pierwszej części pytamy o ryzyko funkcjonowania biznesu bez księgowych, o problemy związane z odejściem księgowego/zmianą biura rachunkowego. Druga część dotyczy zdefiniowania zawodu księgowego i sposobów jego uregulowania. Trzecia część, w zależności od wybranej przez Respondenta opcji, zawiera pytania dotyczące współpracy z księgowym (pracownikiem) albo z biurem rachunkowych. Zakończeniem ankiety jest krótka metryczka, której wypełnienie umożliwi nam analizę odpowiedzi.

Ankieta będzie aktywna do 15 września 2021 r.

⇒Link do ankiety

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za wszystkie opinie.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które można kierować na adres: sekretariat@skwp.pl

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123