W dniu 12 kwietnia 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (KSH) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 807), która m.in. zmienia niektóre zasady ustalania podstawy obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne – w podstawie uwzględnia się różnice remanentowe (ale w roku 2022 tylko na korzyść podatnika), a ponadto pomija się niektóre dochody (kwoty zwolnione z podatku lub objęte zaniechaniem, część dochodów ze sprzedaży środków trwałych).
Zmiany te stanowią jedną z prób naprawiania Polskiego Ładu i były konsultowane ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.
Kolejna nowelizacja przepisów, przede wszystkim w zakresie PIT oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. Stowarzyszenie również w tym przypadku bierze aktywny udział w konsultowaniu projektowanych zmian.

 

Link do Dziennika Ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 807)

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123