Szkolenia obligatoryjne biegłych rewidentów – ODZ 2022 – online i stacjonarne

W okresie od września do grudnia 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jako jednostka uprawniona do organizacji szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, realizuje bardzo ciekawą, różnorodną i starannie przygotowaną ofertę szkoleniową – w formie online i stacjonarnej.
1 stycznia 2022 roku rozpoczął się drugi rok 3-letniego okresu rozliczeniowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu. Biegły rewident ma obowiązek wykazania w całym tym okresie łącznie 120 godzin lekcyjnych doskonalenia zawodowego (w tym co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia z tematów określonych Uchwałą KRBR, przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną – średnio 24 godziny lekcyjne rocznie).
Zajęcia w wymiarze 4, 8 lub 16 godz. dydaktycznych mają formę wykładową, wykładowo-warsztatową i warsztatową oraz obejmują dwa bloki (obszary) tematyczne: Rewizja finansowa i Rachunkowość. Wykładowcy szkoleń realizowanych w ramach ODZBR w naszej Placówce to specjaliści/eksperci i doradcy w zakresie rewizji finansowej, rachunkowości i podatków, biegli rewidenci i doradca podatkowy, współpracownicy uczelni wyższych, posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe – praktyczne i dydaktyczne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!
KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

>>HARMONOGRAM WSZYSTKICH SZKOLEŃ realizowanych w ramach ODZBR 2022<<

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123