Szkolenia pn. Akcja Edukacyjna SKwP BILANS 2022 – online i stacjonarne

W okresie od grudnia 2022 roku do stycznia 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce będzie realizowała szkolenia pn. Akcja Edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS 2022 w formie online (z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość) i stacjonarnej, w dwóch blokach tematycznych:
- Blok I Rachunkowość, w tym zmiany w regulacjach krajowych i międzynarodowych wprowadzone i planowane oraz księgowe zamknięcie roku,
- Blok II Podatki, w tym zmiany w regulacjach podatkowych (VAT, CIT, PIT) wprowadzone i planowane oraz podatkowe zamknięcie roku.
Celem akcji jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, zagadnień i zmian podatkowych.
Szkolenia są adresowanej do pracowników i kadry kierowniczej komórek F-K sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych i dyplomowanych księgowych SKwP.
Wykładowcy szkoleń w naszej Placówce to specjaliści/eksperci i doradcy w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz podatków, biegły rewident i doradca podatkowy, współpracownicy uczelni wyższych, posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe – praktyczne i dydaktyczne.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!
KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W RAMACH AKCJI BILANS 2021 – PONIŻEJ:

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123