Miasto:
Katowice
Typ:
Szkolenie ONLINE
Tryb:
Dzienny
Opłata:
200,- zł od osoby
180,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 5 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Dr Katarzyna Chłapek – doradca podatkowy (nr wpisu: 05110) z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym, prowadząca własną praktykę (Kancelaria Podatkowo-Prawna VACATIO), dr nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki uczelni ekonomicznych, trener, w tym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako wykładowca/trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadrowo – płacowych, osób odpowiedzialnych za wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), pracodawców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o problematyce PPK oraz wszystkich osób zgłębiających wiedzę o PPK.  Zaprezentowane w trakcie szkolenia podejście do wdrożenia oraz przykłady związane z funkcjonowaniem PPK w jednostce, pozwolą na usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie. Zaletą szkolenia jest praktyczne podejście do funkcjonowania PPK w jednostce, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń podmiotów, celem rozwiązania pojawiających się dylematów i trudności w obszarach opodatkowania oraz oskładkowania wpłat do PPK. W trakcie szkolenia omówiona zostanie także bardzo szeroko problematyka odpowiedzialności karnej związanej z PPK. Szkolenie stanowi ponadto okazję do uzyskania odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania w przedmiotowym obszarze.
Od 1 stycznia 2021 roku rozpoczęła się w Polsce nowa faza wdrożenia PPK – objęcia ustawą o PPK przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 20 pracowników oraz jednostek publicznych (obowiązkowo!). Istotnymi datami granicznymi są tu również: 23 kwietnia br. –  graniczy termin podpisania umowy o zarządzanie PPK z instytucjami finansowymi (wybór instytucji finansowych odbywa się w porozumieniu z pracownikami) oraz 10 maja br. – graniczny termin podpisania umów o prowadzenie PPK z pracownikami jednostki.
Szkolenie nie jest reklamą żadnej z instytucji finansowej zarządzającej PPK!

Ramowy program szkolenia:

 1. Istota Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):
  1. Systemy emerytalne a PPK
  2. Podstawy funkcjonowania PPK
  3. Terminy i fakultatywne zwolnienia
 2. Zasady funkcjonowania PPK:
  1. Dobrowolność czy obligatoryjność w PPK
  2. Zasady dokonywania wpłat
  3. Koszty zarządzania i prowadzenia PPK
  4. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  5. Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i podziału środków
  6. PPK a podatki
  7. PPK a ZUS
 3. Szczególne obowiązki pracodawcy we wdrożeniu i funkcjonowaniu PPK:
  1. Obowiązki informacyjne i administracyjne
  2. Procedura wdrożenia PPK
 4. Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających oraz innych osób w procesie wdrażania i funkcjonowania PPK
 5. Praktyczne przykłady funkcjonowania PPK w jednostce

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123