Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.11.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Lech Janicki – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia – na praktycznych przykładach – zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z trudną i złożoną tematyką kosztów uzyskania przychodów. Kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych? Wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów zostaną omówione w kontekście zmian w ustawach o CIT, PIT i VAT obowiązujących od 2019 i 2020 roku, a w szczególności zagadnień białej listy podatników VAT, split payment, płatności gotówkowych oraz tzw. kosztów samochodowych.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w 2021 roku (m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych, CIT-estoński) i ich wpływ na rozliczanie kosztów podatkowych
 2. Wpływ przepisów tzw. tarczy antykryzysowej związanej z COVID-19 na koszty uzyskania przychodów
 3. Nietypowe wydatki wiązane z COVID-19 w kosztach firmy
 4. Kary umowne i odszkodowania – skutki podatkowe związane z ich zapłatą z uwagi na zdarzenia związane z ogólnoświatową pandemią
 5. Biała lista podatników VAT i jej wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów od 2020 roku:
  1. Kiedy błędnie opłacona faktura nie może zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów?
  2. Identyfikacja płatności, do których mają zastosowanie nowe regulacje (płatności w ramach transakcji przekraczających 15 tys. zł)
  3. Płatności na rachunki techniczne (np. za media), PayU, PayPal, płatność kartą, rachunki depozytowe i powiernicze
  4. Problem usług ciągłych, przy których przekroczono limit 15 tys. zł
  5. Moment weryfikacji rachunku w białej księdze oraz kwestia przelewów z odroczonym terminem realizacji
  6. Zlecenia stałe i polecenia zapłaty
  7. Weryfikacja kontrahentów i archiwizacja danych związanych z płatnościami
 6. Zapłata gotówką skutkująca brakiem kosztów podatkowych – radykalna zmiana w orzecznictwie organów podatkowych dotycząca umów ciągłych
 7. Ulga na złe długi a koszty podatkowe w czasie pandemii COVID-19
 8. Koszty uzyskania przychodów związane z użytkowaniem samochodów osobowych „w firmie” w świetle objaśnień MF z 9 kwietnia 2020 roku:
  1. 100, 75 lub 20 % kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne
  2. Niejednolitość dokumentacji leasingowej i rozbicie opłat leasingowych na kwoty, do których należy stosować odrębne limity kosztowe (kapitał, odsetki, pakiety gwarancyjne, pakiety przeglądowe, AC,OC, GAP, NNW, opony itp.)
  3. Wynajem samochodów i pozyskiwanie informacji o wartości aut dla celów ubezpieczenia
  4. Skutki podatkowe sprzedaży pojazdów wykupionych z leasingu
  5. Praktyczne przykłady rozliczeń kosztów samochodów osobowych z uwzględnieniem różnorodności umów dostępnych na rynku (leasingi, wynajem krótko i długoterminowy, umowy mieszane, „smart-leasing” itp.)
  6. Podróże służbowe po „zmianach samochodowych” – praktyczne przykłady
 9. Koszty uzyskania przychodów w podatku CIT/PIT: rodzaje kosztów i praktyczne zagadnienia związane z korektą kosztów podatkowych:
  1. Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym
  2. Dokumentowanie wydatków i szczególna rola tzw. „podkładek księgowych”
  3. „Podatek u źródła” jako KUP w kontekście zagadnień związanych z zakupem usług od podmiotów zagranicznych
  4. Dokumentowanie nabycia tzw. „usług niematerialnych”
  5. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
 10. Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodów (z uwzględnieniem najnowszych poglądów Ministra Finansów oraz kwestii COVID-19):
  1. Jak rozróżnić reklamę od reprezentacji?
  2. Korzystne stanowisko MF w sprawie posiłków z kontrahentami – jak zastosować je w praktyce?
  3. Upominki dla kontrahentów
  4. Wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń produktowych
  5. Organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów
  6. Udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych
  7. Sponsoring w działalności przedsiębiorstwa
  8. Sponsoring zawodów sportowych
  9. Rola dowodów wykonania usług niematerialnych (np. promocyjnych, doradczych) w celu zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych
  10. Konkursy z nagrodami
  11. Istota regulaminu sprzedaży premiowej – jak go napisać?
  12. Nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail przed szkoleniem.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Wymagania sprzętowe:

   • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
   • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
   • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
   • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123