search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.01.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby
290,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
09.45-10:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
10:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 8 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, wieloletni pracownik administracji podatkowej, w tym urzędu skarbowego, starszy ekspert skarbowy, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), dyplomowany pedagog, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej VAT. W programie m. in.: podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, czynności podlegające opodatkowaniu, obowiązek podatkowy, podatek naliczony, zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em, korygowanie transakcji objętych VAT, podstawowe deklaracje podatkowe w VAT. Wskazane zostaną praktyczne sposoby rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów z rozliczaniem podatku VAT. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w szczególności w tematyce podatku VAT.

Program szkolenia:

 1. Rejestracja podatnika VAT.
 2. Czynności podlegające opodatkowaniu:
  1. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
   • dostawa towarów,
   • świadczenie usług,
   • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
   • import usług.
  2. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
  3. Wyłączenia ze zwolnienia
 3. Obowiązek podatkowy:
  1. Terminy powstania obowiązku podatkowego:
   • transakcje krajowe,
   • transakcje międzynarodowe.
  2. Rozliczenie na zasadzie kasowej.
  3. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
 4. Podatek naliczony:
  1. Podstawowe zasady odliczania podatku VAT.
  2. Sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
  3. Zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
  4. Dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
  5. Terminy odliczenia podatku.
 5. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em:
  1. Podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
  2. Terminy wystawiania faktur.
  3. Zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej.
 6. Korygowanie transakcji objętych VAT:
  1. Faktury i noty korygujące.
  2. Anulowanie faktury.
 7. Podstawowe deklaracje podatkowe w VAT:
  1. Deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania.
  2. Informacje podsumowujące VAT-UE.
  3. Terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK
 8. Krótko o kasach rejestrujących.
 9. Likwidacja działalności – obowiązki podatnika.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123