search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.05.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby
290,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 8 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Hubert Grzyb – adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ok. 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu najnowszych zmian oraz kluczowych aspektów rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym. Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzącego oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo. Szkolenia uwzględnia również zmiany wywołane pakietem e-commerce od 01.07.2021 roku. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce podatkowej.

Program szkolenia:

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  1. WDT – istota rzeczy
  2. Warunki formalne po zmianach
  3. Jak dokumentować wywóz i bezpiecznie stosować stawkę 0 %?
  4. Objaśnienia Ministra Finansów
  5. Moment powstania obowiązku podatkowego, w tym zaliczki
  6. Przemieszczenia towarów własnych
  7. Korekta WNT w świetle SLIM VAT
  8. WDT właściwy kurs waluty
  9. Magazyn konsygnacyjny – procedura typu call-off stock
  10. WDT w pliku JPK_V7M
 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  1. Pojęcie i warunki formalne WNT
  2. Moment powstania obowiązku podatkowego, w tym problematyka zaliczek
  3. Co zrobić, gdy dostawca rozlicza transakcję inaczej niż polski nabywca?
  4. Odliczanie VAT naliczonego od WNT– najnowsze orzecznictwo
  5. Korekta WNT w świetle SLIM VAT
  6. Prawidłowy kurs waluty
  7. WNT w pliku JPK_V7M
 3. Eksport towarów:
  1. Warunki wystąpienia eksportu towarów
  2. Eksport bezpośredni i eksport pośredni
  3. Dokumentacja do stawki 0 %
  4. Moment powstania obowiązku podatkowego. Znaczenie reguł INCOTERMS
  5. Zasady rozliczenia stawki 0 % przy eksporcie towarów
  6. Zaliczki na poczet eksportu towarów w 2021 roku
  7. Eksport towarów w pliku JPK_V7M.
 4. Import towarów:
  1. Miejsce opodatkowania importu towarów
  2. Podstawa opodatkowania importu towarów
  3. VAT należny od importu towarów – ułatwienia w procedurze uproszczonej
  4. Odliczenie VAT naliczonego
  5. Import towarów w pliku JPK_V7M
 5. Transakcje łańcuchowe
  1. Jak rozpoznać transakcję łańcuchową?
  2. Przerwanie łańcucha dostaw
  3. Podmiot odpowiedzialny w transporcie
  4. Zasady ustalania dostawy ruchowej i nieruchomej
  5. Kiedy można zastosować stawkę 0 %, a kiedy stawkę krajową?
  6. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
 6. Import i eksport usług:
  1. Definicja importu i eksportu usług
  2. Obciążenia z zagranicy; Kiedy import usług a kiedy poza VAT?
  3. Miejsce świadczenia usługi
  4. Moment powstania obowiązku podatkowego oraz odliczenie VAT
  5. Refakturowanie usług zagranicę i z zagranicy
  6. Prawidłowy kurs waluty
  7. Zasady prezentacji w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej
 7. Pakiet e-commerce:
  1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
  2. Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI)
  3. Modyfikacja procedury MOSS
  4. Procedura szczególna OSS
  5. Procedura szczególna importu IOSS
  6. Miejsce dostawy – nowa definicja
  7. Wprowadzenie nowych zwolnień
  8. Regulacje szczególne (USZ)
  9. Platformy handlowe (interfejsy elektroniczne) – zasady opodatkowania VAT
  10. Import towarów w przesyłkach (Aliexpress, itp.); Zmiany

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123