Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
20.05., 27.05., 04.06., 08.06., 15.06., 22.06.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Popołudniowy (1 dzień w tyg.)
Opłata:
680,- zł od osoby
620,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) przy wykorzystaniu Microsoft Teams lub na platformie ClickMeeting
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do rejestracji i logowania zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
15:45-16:00 lub 08:45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników
16:00 lub 09:00 – rozpoczęcie danego dnia kursu
Czas trwania kursu – 30 godz. dydaktycznych, 6 dni
Daty i godz. zajęć:
30.05.2022 (poniedziałek), godz. 16:00-20:00 (5 godz.)
04.06.2022 (sobota), godz. 09:00-13:00 (5 godz.)
10.06.2022 (piątek), godz. 16:00-20:00 (5 godz.)
25.06.2022 (sobota), godz. 09:00-13:00 (5 godz.)
27.06.2022 (poniedziałek), godz. 16:00-20:00 (5 godz.)
29.06.2022 (środa), godz. 16:00-20:00 (5 godz.)

Cel kursu i korzyści dla uczestników:

Kurs kierowany jest do osób prowadzących i rozliczających fundacje i stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych przedmiotową tematyką. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia rachunkowości fundacji i stowarzyszeń. Ważnym atutem kursu jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w przedmiotowej tematyce. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe i wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami praktycznymi.

Program kursu:

 1. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji:
  1. Ustanowienie fundacji.
  2. Statut fundacji.
  3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację.
  4. Nadzór nad działalnością i obowiązki sprawozdawcze fundacji.
 2. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń:
  1. Stowarzyszenie zwykłe.
  2. Stowarzyszenie zarejestrowane.
  3. Statut stowarzyszenia.
  4. Rejestracja stowarzyszeń.
  5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.
  6. Majątek stowarzyszenia.
  7. Rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszeń.
 3. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacja pożytku publicznego:
 4. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.
 5. Zasady rachunkowości w organizacjach pozarządowych.
 6. Polityka rachunkowości w fundacjach i stowarzyszeniach.
 7. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą:
  1. Przykładowy plan kont dla fundacji i stowarzyszeń.
  2. Ewidencja księgowa – przykłady.
 8. Budowa sprawozdania finansowego - wzór sprawozdania finansowego.
 9. Etyka

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na zajęciach kursu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123