Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce realizuje: kursy długie i krótkie (kursy i szkolenia), szkolenia dla biegłych rewidentów w ramach ODZ (w tym również dla dyplomowanych księgowych SKwP w ramach UDZ) oraz szkolenia pn. Akcja Edukacyjna SKwP Bilans. Placówka organizuje również kursy i szkolenia zamknięte w pełni dostosowane do potrzeb Zleceniodawcy. Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Proces kształcenia na wszystkich kursach realizowanych przez Placówkę oparty jest o zajęcia wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami kształtującymi praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów oraz o podręczniki lub inne materiały i naukę własną uczestnika.

Zajęcia w Placówce są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym – pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, certyfikowanych księgowych, osoby prowadzące własne biura/kancelarie specjalistyczne, praktyków z obszaru: rachunkowości, rewizji finansowej, podatków, finansów, prawa, kadrowo-płacowego.

Placówka jest objęta systemem oświaty oraz działa na podstawie i zgodnie z  przepisami prawa oświatowego. Programy kształcenia realizowane na kursach spełniają wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizowane kursy podlegają wewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu oraz nadzorowi Śląskiego Kuratora Oświaty.

 Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – zamieszczone poniżej – zostały przyjęte uchwałą nr 3/2011/Pr. Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (w kadencji 2011-2014) z dnia 15.06.2011 roku, z późn. zm.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123