search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Szanowni Państwo!
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie od grudnia 2021 roku do stycznia 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizuje szkolenia pn. Akcja Edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS 2021 w dwóch blokach tematycznych:
Blok I Rachunkowość – zasady i procedury sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych w 2021 roku,  najczęściej występujące błędy, zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2021 roku oraz planowane na rok 2022,
Blok II Podatki – zmiany wprowadzone w 2021 roku oraz planowane na rok 2022 w podatku VAT i podatkach dochodowych (CIT, PIT), w tym NOWY POLSKI ŁAD i podatkowe zamknięcie roku 2021.
Celem akcji jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, zagadnień i zmian podatkowych.
Szkolenia są adresowanej do pracowników i kadry kierowniczej komórek F-K sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych i dyplomowanych księgowych SKwP.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123