search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Szanowni Państwo!
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie od grudnia 2023 roku do stycznia 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizuje szkolenia pn. Akcja Edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS 2023 w dwóch blokach tematycznych:

Blok I Rachunkowość – zasady i procedury sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych w 2023 roku, najczęściej występujące błędy, zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2023 roku oraz planowane na rok 2024

  • Prowadząca: dr Teresa Cebrowska, biegły rewident
  • Terminy: 11.12.2023, 17.01.2024

Blok II Podatki – zmiany wprowadzone w 2023 roku i planowane na rok 2024 w VAT, CIT, PIT i innych (w tym m.in.: Slim VAT3, KSeF, Estoński CIT, fundacja rodzinna) oraz podatkowe zamknięcie roku 2023

  • Prowadzący: Mariusz Gałuszka, doradca podatkowy
  • Terminy: 14.12.2023, 23.01.2024

Celem akcji jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, zagadnień i zmian podatkowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻
KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩🎓👨🎓🌞

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123